Projekty unijne

unia europejska

Firma KAREN SPÓŁKA z o.o. Sp. komandytowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego firma rozpoczęła projekt nr: RPMA.01.02.00-14-b008/18, pt. „Prace badawczo-rozwojowe w firmie Karen”. Celem Projektu jest opracowanie nowoczesnej, innowacyjnej technologii prototypowania wyrobów galanteryjnych, która pozwoli na optymalizację procesów produkcyjnych, materiałowych oraz będzie usprawniała proces przenikania sektora kreatywnego do przemysłu. Wyniki prac zostaną wdrożone w działalności produkcyjnej Wnioskodawcy co spowoduje zmniejszenie kosztochłonności produkcji docelowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 199 680,00 zł

unia europejska

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki KAREN poprzez internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na umocnienie pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to miało pozytywny wpływ także na promocję polskiego sektora mody oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość Projektu: 521 500,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 312 900,00 PLN